Průvodce založením společnosti v České republice

Rozhodli jste se začít podnikat v České republice.

Přemýšlíte o otevření vaší pobočky v Praze?


Následující řádky si dávají za cíl usnadnit vaše rozhodnutí a umožnit vám porozumět dalším krokům nutným k otevření pobočky nebo franšízy v jedné z nejatraktivnějších evropských zemí k investování.

Proč zrovna v Praze?

Praha je umístěná v srdci Evropy a nabízí celou řadu výhod pro vaše podnikání. Spousta z nich není vždy k dispozici v jiných hlavních městech Evropy a Praha je díky nim unikátní.

Česká republika nabízí stabilní ekonomiku s vyspělou infrastrukturou, vzdělanou a spolehlivou pracovní silou pobírající nižší odměny za nižších životních nákladů než v západoevropských zemích. Průměrný měsíční mzda v Praze činí cca 26,500 CZK (1,110 USD). Daně jsou nízké – 15 % pro jednotlivce a 19 % pro společnosti. Výše daní by měla mít v následujících letech spíše klesavou tendenci.

Česká vláda nabízí velkorysé daňové úlevy firmám nabízejícím strategické služby, jako například telekomunikační servisní stanice nebo servisní centra v rozvojových regionech země.

Česká ekonomika za svou stabilitu vděčí konstantnímu přílivu investic do země. Od roku 2000 rostla meziročně o 1.5-4 %. Hodnota je důsledkem výrazného zvýšení produkce a přílivu zahraničních investic.

Prosperující ekonomika je důkaz významu Prahy v očích velkých společností a celkového ekonomického zdraví České republiky, která má obrovský potenciál růstu ve Střední Evropě.


Praze

První kroky před započetím podnikání v Praze:


Definice typu podnikání

Po učinění základního rozhodnutí podnikat v české republice je nutné kategorizovat právní formu podnikání. Hlavními možnostmi jsou: osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ, živnostníci), společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciová společnost (a.s.).

Článek se zaměřuje na nejčastěji zvolený typ podnikání v České republice, a to společnost s ručením omezeným. Další možnosti zahrnují franšízy nebo komanditní společnosti.

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) v České republice

Od roku 2014 vyžaduje založení s.r.o. v České republice základní kapitál ve výši symbolické 1 CZK formou bankovního vkladu předtím, než je registrace společnosti schválena. Tato podmínka musí být splněna, aby úřady úspěšně schválily registraci s.r.o.

Doporučuje se obrátit ve věci založení společnosti v České republice na specializovanou společnost pro zajištění asistence potřebné k uspokojení všech zákonných nezbytností, registrace vlastníků a řídících pracovníků, získání správných obchodních licencí, otevření bankovních účtů, zajištění certifikací a autorizací. Všechny zmíněné kroky jsou nutné pro zahraniční podnikatele.

Další důležité dokumenty zahrnují potvrzení sídla společnosti na adrese v České republice, adresu vlastníka a jeho výpis z rejstříku trestů (vydaný policií státu vlastníkova bydliště). Všechny dokumenty musí být přeloženy a ověřeny notářem. Nutno poznamenat, že po registraci schválené společnosti musí být základní kapitál převeden na účet některé z českých bank za účelem získání potvrzení pro zápis nově založené společnosti do obchodního rejstříku.

Vyžadovaná oznámení

  1. Daň z příjmu právnických osob – všechny záležitosti týkající se této daně musí být vyřízeny do 30 dnů po registraci společnosti v České republice. (v roce 2009 byla výše daně 20 %, v roce 2010 činila 19 %).
  2. Daň z přidané hodnoty (DPH) – české zákony rozeznávají dva typy DPH. První je 21% základní sazba. Druhou je 15% sazba uvalená na specifické produkty, většinou základní potraviny a pod. Společnost s ručením omezeným je povinna podat daňové přiznání k DPH pokud roční obrat společnosti překročí 1 milion korun. Pokud společnost obchoduje i v jiných zemích Evropské unie, je povinna zaregistrovat a zaslat přiznání o DPH z důvodu vyrovnání odpočtu daně a to i v případě, že její roční obrat je menší než 1 milion korun.
  3. Silniční daň – tato daň je unikátní pro Českou republiku. Pokud společnost zamýšlí použití vozidel pro účely podnikání, musí zaplatit silniční daň. Firmy si mohou vybrat, jestli budou používat vozidla z čistě pracovních důvodů nebo částečně pracovních/částečně osobních důvodů. Částky se pohybují od 1200 do 1400 CZK.
  4. Daň z příjmu fyzických osob – společnost zaměstnávající cizince by měla vzít na zřetel problematiku trvalého bydliště v případě kalkulace daně z příjmu. Trvalý pobyt je vázán na období 183 kalendářních dnů a více. Cizinec, který v ČR tráví méně než 183 dnů, bude platit daň z příjmu v jeho zemi původu a rovněž také daň v České republice z hrubé mzdy. Cizinec, který v ČR přebývá déle, než 183 dnů v roce bude podávat daňové povinnosti v České republice. Daň z příjmu je obecně placena ve státě, ve kterém je práce uskutečněna, pokud je však v účinnosti dohoda o dvojím zdanění, mohou být nastaveny jiné způsoby placení daně.
  5. Potvrzení pro občany zemí mimo EU – Turisté, kteří v ČR chtějí pobývat déle než 90 dní, musí vyplnit žádost o dlouhodobé vízum. Žádost musí být podána na českém zastupitelském úřadě v zemi žádajícího spolu s dokladem o zdravotním pojištění platném na dobu celého pobytu v České republice, doklad o adrese pobytu v ČR a doklad potvrzující vlastnictví dostatečného množství prostředků na život v ČR (cca 80,000 CZK za rok). Pokud osoba není občanem EU, je nutné vyřídit rovněž pracovní povolení.

Dodatečné nezbytnosti nutné pro započetí podnikání v České republice

  1. Hledání kancelářských prostorů nebo volné nemovitosti – během prvních kroků zakládání firmy bude nutné pouze uhradit poplatky spojené se zřízením virtuálního sídla společnosti, na které bude společnost zakládána. S rozvojem podnikatelských aktivit však budou kancelářské prostory nutností. Je možné hledat s i bez pomoci realitní kanceláře. Obecně lze říci, že si agent účtuje provizi od nájemce ve výši jednoho měsíčního nájmu.
  2. Manažer/ředitel (QFD) – tato služba je vhodná pro společnosti s ambicí růst a potřebují schopnou a loajální osobu pravidelně navštěvující firemní kanceláře a na částečný úvazek se bude starat o záležitosti spadající do pravomocí ředitele, než on sám bude pověřen svou funkcí. QFD se stará o účty v českých bankách, přípravu informativních zpráv a zpráv pro management, nákupy a snižování výdajů.
  3. Zaměstnávání cizinců – pokud firma zaměstnává cizince, bude potřebovat poradenství v oblasti vlivu zaměstnancových životních podmínek v práci a mimo ni na firemní daně a rovněž v oblasti vízové politiky.

Závěr

Založení společnosti nebo franšízy v České republice je důležitým rozhodnutím, které může pozitivně podpořit finanční cíle vaší podnikatelské skupiny. Investor a podnikatel musí překonat spoustu překážek před založením společnosti: od těch spojených s budoucím vedením firmy, daněmi a nařízeními, po hledání správných nemovitostí a zaměstnanců. Nejlepší cestou k úspěšnému zdolání všech překážek je postavit se k nim čelem již na začátku procesu.

Konzultanti společnosti Conbiz jsou experty ve svém oboru mající důvěrnou znalost místního trhu. Umožňuje jim to otevřít pro vás nové cesty skrz správné partnery, instituce a úřady – jeden z nejdůležitějších aspektů zakládání jakékoli společnosti v České republice. Sjednejte si schůzku se zástupcem společnosti Conbiz, klikněte na záložku Kontaktujte nás.