Založení společnosti s ručením omezeným v Izraeli

Cizinec, který není občanem Izraele, může začít se svými obchodními aktivitami v Izraeli prostřednictvím jednoduchého procesu založení společnosti s ručením omezeným. Takovéto podnikání je Izraelci vnímáno seriózněji a navíc je „velkými“ zákazníky preferováno před spoluprací na základě pouhé licence k podnikání. Existují i další výhody a důvody pro založení společnosti s ručením omezeným, které budou popsány níže.

Čím je společnost s ručením omezeným?

Společnost s ručením omezeným je korporace jedné či více osob založená za účelem podnikání a vytváření zisku na jeho základě. Tento typ společnosti je řízen prostřednictvím akcií, jejichž majitele nazýváme akcionáři.

Kdo může založit společnost s ručením omezeným v Izraeli?

Podle izraelských obchodních zákonů může kdokoli, včetně jiných korporací, založit společnost za předpokladu, že její činnost není nelegální, nemravná ani v rozporu s ostatními nařízeními, tzn. samostatná osoba může být jediným akcionářem v izraelské společnosti.

Zákon na podporu kapitálových investic

V Izraeli platí speciální zákon na podporu kapitálových investic, tzn. výrobní společnosti (včetně těch, které „vyrábí“ software) působící v Izraeli mají nárok na podstatná zvýhodnění (snížená míra daně z příjmu společnosti a také vyjmutí dividend a dotací z této povinnosti) za podmínky splnění kritérií stanovených tímto zákonem.

Jak založit společnost v Izraeli?

Abyste mohli založit soukromou společnost v Izraeli, musíte Rejstříku společností předložit následující dokumenty:

  • Žádost – obsahující základní informace, např. účel, adresu, základní kapitál atd.

  • Zakladatelská listina (smlouva) – obsahující povinné údaje, např. název společnosti, účel, základní kapitál, seznam akcionářů vč. počtu vlastněných akcií, obecná pravidla týkající se maximálního počtu akcionářů a členů správní rady atd.

  • Prohlášení zakládajících členů správní rady – společnost musí jmenovat alespoň jednoho člena správní rady, tito členové musí podepsat prohlášení o vzniku společnosti, podle kterého je každý z nich způsobilý a schopný vykonávat tuto pozici

  • Prohlášení zakládajících akcionářů – každý ze zakládajících akcionářů musí podepsat prohlášení, podle kterého jsou způsobilí držet akcie podniku

  • Prezentace společnosti – obsahující kontaktní údaje majitelů společnosti a také tři alternativní názvy společnosti pro případ, že Rejstřík společností vybraný název neschválí

  • Izraelský zástupce pro účely DPH – pro účely společnosti s obchodními aktivitami v Izraeli musí být ustanoven její izraelský zástupce jako protějšek ministerstev, vč. ministerstva financí a s ním spojeného výběru DPH, může se jím stát firemní právník, účetní či jiná pověřená osoba, která bude zodpovědná za jednání s jednotlivými ministerstvy

  • Sídlo – izraelská společnost musí mít sídlo v Izraeli

Výhody založení společnosti s ručením omezeným v Izraeli

· Výhodné zdanění

Fixní míra zdanění z příjmu společnosti je pro rok 2014 stanovena na 26,5%. Daňová sazba uplatňovaná na příjem společnosti vyplacený formou dividend je 30%. Právě proto je hlavní výhodou společnosti, oproti jiné nezávislé činnosti, možnost akcionářů odložit platbu daní z dividend odložením jejich výplaty, zatímco jsou tyto peníze využity k dalšímu rozvoji společnosti prostřednictvím např. dalších investic. Navíc, společnost vlastnící jiné společnosti může rozdělit své výnosy mezi ně bez povinnosti tyto dividendy zdanit. Tím může dopomoci, kromě společnosti, která tento zisk původně vygenerovala, i jiným společnostem k dalšímu zhodnocení.

· Výhoda oddělených právních subjektů a omezeného ručení

Další nespornou výhodou společností s ručením omezeným je princip oddělených právních subjektů. Založíte-li společnost s ručením omezeným prostřednictvím Rejstříku společností, jak je zákonem vyžadováno, vznikne nový nezávislý právní subjekt. V jeho rámci, tzn. v rámci společnosti, jsou odděleny právní subjekty společnosti samostatné a jejích akcionářů. Právě z toho vyplývá ručební povinnost akcionářů společnosti pouze do výše vlastního nesplaceného podílu. Je-li tedy společnost insolventní, její věřitelé, včetně daňových správců, nemohou žádat akcionáře, aby zaplatili dluhy společnosti ze svých soukromých zdrojů, s výjimkou např. zlého úmyslu. Dokonce i v těchto výjimečných situacích musí věřitelé požádat o souhlas soudu s tímto postupem.

· Další výhody

Možnost vyplatit odstupné osvobozené od daně většinovému akcionáři, možnost převedení akcií na jinou osobu atd.

Náklady na založení společnosti s ručením omezeným

každoroční poplatek Rejstříku společností

jednorázová platba právníkovi při založení společnosti

měsíční či dvouměsíční (v závislosti na ročním obratu) platba za vedení účetnictví

náklady na účetního

Závěrem, uskutečňování obchodních aktivit v Izraeli prostřednictvím společnosti s ručením omezeným má mnoho výhod jak z pohledu právního, tak i z finančního. Zvažujete-li založení společnosti s ručením omezeným v Izraeli, je potřeba přihlédnout k mnoha skutečnostem: očekávaný obrat, úroveň aktivity nutná k dosažení úspěchu, existence či dostupnost finančních zdrojů atd. Společnost Conbiz pro vás může založit společnost v Izraeli, a vy tak můžete začít se svými obchodními aktivitami legálně a řádným způsobem. Neváhejte nás kontaktovat za účelem cenové nabídky na založení takové společnosti.