Vedení společnosti Conbiz


Amos Uzan, generální ředitel

Titul BA v oboru Komunikace, média a geografie získal na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a následně úspěšně absolvoval prestižní studium MBA na Pitsburské univerzitě ve Spojených státech. 

Rozsáhlé pracovní zkušenosti získal díky dlouholeté práci v izraelském veřejném sektoru - v Úřadu premiéra, na Ministerstvu financí a v Parlamentu. Velmi dobře se orientuje na českém i izraelském trhu a disponuje výbornou znalostí izraelského úředního aparátu. Mluví hebrejsky, anglicky a česky.

amos@conbiz.cz


Shauli Cohen, vedoucí izraelské pobočky společnosti

Je absolventem bakalářského studia, oboru Podmořská studia a životní prostředí, v Akademickém centru Ruppin v Emek Chefrenu v Izraeli a zakladatelem úspěšné mezinárodní překladatelské společnosti. 

Je odborníkem v oblasti technologií a internetu. Má bohaté zkušenosti s procesem zakládání nových společností. Ve společnosti Conbiz má na starosti především navazování kontaktů s izraelskými firmami a vzájemnou spolupráci mezi českou a izraelskou pobočku. Ovládá hebrejštinu a angličtinu.

shauli@conbiz.cz


Petra Morávková, vedoucí české pobočky společnosti

Vystudovala obory Judaistika a Husitská teologie na Karlově univerzitě a v rámci magisterského studia absolvovala obor Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

V minulosti pracovala na obchodně ekonomickém oddělení na Velvyslanectví České republiky v Izraeli, kde se zabývala především podporou obchodních vztahů mezi Českou republikou a Izraelem. Její současná agenda zahrnuje zakládání nových společností, procesy spojené s přiznáním českého státního občanství a v neposlední řadě veškerá právní problematika a s ní spojené úkony. Plynule hovoří pěti světovými jazyky, včetně hebrejštiny, češtiny, angličtiny a ruštiny.

pmoravkova@conbiz.cz