Česko-hebrejský slovníček

Při obchodním jednání v Izraeli je vhodné použít několik slov v hebrejštině. I když je vaší protistraně jasné, že hebrejsky mluvit neumíte, velmi vaši snahu ocení a budou si vážit toho, že jste se na schůzku připravili. Vytvořili jsme pro vás tedy malý slovníček záklaních frází a výrazů, které vám mohou pomoci při obchodních jednáních s izraelskými partnery.

Tento česko-hebrejský slovníček najdete zde nebo v dolní části stránky ve formátu PDF ke stažení/tisku, abyste ho mohli použít při obchodní schůzce nebo při návštěvě Izraele.

Hebrejský jazyk je jeden z nejstarších jazyků na světě. Hebrejština byla po tisíce let používána pouze pro náboženské účely, modlitbu a bohoslužebné uctívání. Proto byla přibližně před šedesáti lety modernizována Eliezerem Ben Jehudou a stanovena úředním jazykem Státu Izrael. Výslovnost hebrejštiny není obzvláště komplikovaná a pro Čechy je poměrně snadné správně hebrejská slova vyslovovat. Od češtiny se liší výslovnost písmena r, které velmi vzdáleně připomíná jeho výslovnost ve francouzštině a také výslovnost ch, které je spojeno s jakýmsi hrdelním "zachrchláním". Aby vám Izraelci rozuměli, stačí když budete hebrejská slova vyslovovat tak jako češtinu - s výslovností českého r a ch. V hebrejštině se nepoužívá vykání. Je velmi běžné, že se křestním jménem oslovují všichni, dokonce i podřízený nadřízeného či obchodní partneři jeden druhého. Proto pokud vás na obchodním jednání bude izraelský partner oslovovat křestním jménem, neberte to jako výraz nezdvořilosti. Izraelci jsou velmi potěšeni, když vidí snahu cizince mluvit hebrejsky. Velmi rádi mu poradí či pomohou. Hebrejské písmo je označováno za kvadratické a píše se z prava do leva. Čtení hebrejského textu je velmi těžké kvůli tomu, že neobsahuje samohlásky. Samohlásky jsou pro začátečníky uváděny jako "nikud" - různá seskupení teček pod písmeny. Při čtení je proto nutné, abyste znali slova, která čtete nebo alespoň jejich kořen, podle kterého si případně můžete odvodit jeho význam.