Izrael a víza z hlediska občana ČR

תאריך פרסום: Feb 06, 2012 11:33:47 AM

Izrael a víza z hlediska občana ČR

Pro cestování do Izraele rozlišujeme 7 typů víz:

Česká republika patří mezi země, která má se státem Izrael uzavřenou dohodu o vynětí z vízové povinnosti. Žádost o vízum

tedy není nutná, pokud plánovaná délka pobytu nepřesahuje 3 měsíce a je nevýdělečné povahy. Pokud však máte v úmyslu v Izraeli pracovat, je nutné žádat o pracovní vízum B/1: Toto vízum je určené osobám, jejichž pobyt v Izraeli je schválen na určitou dobu za účelem práce. Toto vízum je udělováno mj. odborníkům a umělcům a pouze na základě schválení ze strany Ministerstva vnitra, kde o něj žádá Váš izraelský zaměstnavatel.

Poplatek hradí žadatel při předložení žádosti administrativě Ministerstva vnitra vyřizující otázky obyvatelstva. Poté co zastupitelský úřad obdrží kladné stanovisko Ministerstva vnitra, přizve žadatele k pohovoru a poté, co obdrží všechny níže uvedené náležitosti, vydá pracovní vízum B/1:

Platnost pracovního víza B/1 se odvíjí od platných pravidel stanovených Ministerstvem vnitra. Pracovník musí vstoupit na území Izraele v době uvedené ve vízu a setrvat v zemi po dobu stanovenou tamtéž. Osoba, která obdrží toto vízum, může požádat na Ministerstvu vnitra o jeho prodloužení.

Turistika, obchodní setkání, konference

Pokud nemáte v úmyslu v Izraeli pracovat, ale chcete pouze uskutečnit běžné obchodní setkání, účastnit se konference nebo cestovat, bude vám stačit turistické vízum B/2. Máte-li české občanství a neplánujete v Izraeli zůstat déle než 90 dnů, nemusíte si o vízum žádat (seznam zemí, jejíž občané nemusí o vízum žádat naleznete zde: http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/05664082-4C0C-4C2E-A593-C9D0C0B20C2A/0/VisaRequirements.pdf). Pro vstup do Izraele je pak pouze nutné, aby měl Váš cestovní pas platnost delší než 6 měsíců. Měli byste zároveň být schopni prokázat, že disponujete dostatečnými prostředky pro pobyt v zemi.

V případě, že potřebujete poradenství či asistenci při získání víz do Izraele nebo poradenství a podporu při obchodování s Izraelem, neváhejte nás kontaktovat.