Izraelské inovační víza: národ start-upů otevírá dveře dokořán zahraničním podnikatelům z celého světa

תאריך פרסום: Jan 06, 2017 1:42:47 PM

Izraelské inovační víza: národ start-upů otevírá dveře dokořán zahraničním podnikatelům z celého světa 

Bezpochyby jedním z největších aktiv Izraele je jeho start-upová kultura. Všemožná podpora podnikatelského ducha ze strany vlády i soukromého sektoru je hlavním důvodem, proč je dnes izraelská ekonomika považována za jednu z nejinovativnějších ekonomik světa. Od high-tech start-upů až po nejpokrokovější neurotechnologie – izraelská administrativa poskytuje podporu inovacím ze všech oblastí s jasným cílem: udržet pozici Izraele jakožto globálního lídra v podpoře start-upů.

Další vládní opatření, jež má posílit pozici Izraele jakožto světového lídra v oblasti inovací a podnikání, je zavedení nového typu víz s označením „inovační víza“. Inovační víza vytvářejí vhodný právní rámec na to, aby inovativní podnikatelé z jakékoliv krajiny mohli rozvíjet své nápady a získávat pro ně adekvátní podporu přímo v Izraeli. Od zavedení inovačních víz si izraelští úředníci slibují nový příliv kvalitních podnikatelů z oblasti technologií z celého světa. Zahraniční podnikatelé mají izraelské podnikatelské prostředí obohatit o své znalosti, zkušenosti a průlomové ideje.

Izraelský úřad pro inovace

Inovační víza jsou v přípravách už více než rok, přičemž jejich spuštění je plánováno začátkem letošního roku. Za konceptem inovačních víz stojí Izraelský úřad pro inovace. Předtím pod označením Úřad hlavního vědce Ministerstva hospodářství, Izraelský úřad pro inovace je administrativním orgánem, jež nese odpovědnost za státní politiku v oblasti inovací. Dle aktuálních informací se novým předsedou úřadu stane Aharon Aharon aktuálně působící na postě výkonného ředitele Apple Izrael.

Proč se vyplatí žádat o udělení izraelských inovačních víz?

Zahraniční podnikatelé budou oprávněni na základě obdržení inovačních víz pobývat v Izraeli po dobu 24 měsíců. Během tohoto období získávají pro svou činnost nejrůznější formy podpory ze strany státu i soukromého sektoru, předtím dostupné jenom pro izraelské rezidenty. Každý držitel inovačních víz bude spolupracovat s mentorskou organizací, která mu poskytne strategické rady v začáteční etapě projektu (oficiální název mentorské organizace je „landing pads“, což lze volně přeložit jako „přistávací plocha“). Úkolem mentorské organizace je seznámit podnikatele s potenciálními investory, klíčovými hráči v daném odvětví byznysu a pomoct mu navázat perspektivní obchodní partnerství. Mentoři neboli Landing pads jsou vybíráni ze subjektů, jejichž zaměření odpovídá zaměření podnikatele – držitele inovačních víz.

Další klíčovou iniciativou spojenou se zavedením inovačních víz je zpřístupnění podpůrného programu Tnufa pro držitele inovačních víz. Program Tnufa vznikl s cílem pomáhat inovátorům s dobrými nápady v počátečních stádiích a funguje pod správou Izraelského úřadu pro inovace. Úspěšní kandidáti programu Tnufa získávají možnost proplacení svých nákladů spojených s rozběhem podnikatelského projektu až do výši 85%, maximálně však do výše 50.000 dolarů (mezi hrazené náklady patří například výroba prototypů, registrace patentů nebo vypracování byznys plánu).

Od inovačních víz až k expertním vízům

Pokud se zahraniční podnikatel, držitel inovačních víz, rozhodne svůj nápad přinést na trh a například založit v Izraeli společnost nebo svůj projekt dál rozvíjet v rámci izraelské společnosti, může požádat o „expertní víza“. Získá-li „expertní víza“, může v Izraeli pobývat a pracovat dalších pět let. Rovněž možnosti podpory jeho podnikání se ze strany státu ještě více rozšíří.

Často kladené otázky

Odkdy je možné žádat o inovační víza v Izraeli?

Žádosti bude možné zasílat už v průběhu roku 2017. V první půlce roku 2017 by měl Izraelský úřad pro inovace ukončit výběr vhodných mentorských organizací pro budoucích držitelů víz. Poté bude program otevřen pro zasílání žádostí. Prvním krokem je zaslání aplikace mentorské organizaci, která by mohla mít zájem zastřešit technologický projekt podnikatele (seznam Landing pads najdete na stránkách Izraelského úřadu pro inovace věnovaným problematice inovačních víz).

Jsou izraelské inovační víza zároveň pracovním povolením?

Izraelské inovační víza nejsou pracovním povolením. Jejich účel je jiný, a sice umožnit co nejvíce zahraničním podnikatelům navštěvovat Izrael a s pomocí předních expertů rozvíjet své podnikatelské nápady. Nicméně po uběhnutí dvou let od udělení inovačních víz se může podnikatel rozhodnout, že svou iniciativu bude dál rozvíjet – ať už jako zaměstnanec izraelské společnosti nebo v rámci své vlastní společnosti v Izraeli. V takovém případě může požádat o udělení expertních víz, s nimiž se obvykle spojuje i pracovní povolení.

Vztahují se izraelské inovační víza i na rodinné příslušníky?

Pokud se zahraniční podnikatel přeje přijet do Izraele i s rodinou, žádosti o víza pro rodinné příslušníky musí být podány v souladu s oficiálními postupy pro turisty.

Máte-li další dotazy ohledně inovačních víz nebo podnikání v Izraeli, neváhejte kontaktovat náš tým. Naši zaměstnanci znají velmi dobře úřední systém, jazyk, kulturu a způsoby chování v Izraeli. Díky tomu vám mohou pomoci se všemi výše zmíněnými procesy. Budete mít k dispozici místního rodilého mluvčího, aby vám pomohl se všemi důležitými kroky při vstupu na izraelský trh.