Izraelský high-tech průmysl: Dosáhl svého vrcholu?

תאריך פרסום: Mar 25, 2015 9:8:1 AM

Izraelský high-tech průmysl: Dosáhl svého vrcholu?

Facebook zřizuje své první vývojové centrum v Izraeli, zatímco Google a Apple pokračuje v rozšiřování svých lokálních aktivit a důsledkem toho poptávka po odbornících z high-tech a IT sektorů stoupá. Nastává otázka, proč mají Izraelci starosti a pocit, že Izrael dosáhl pomyslného vrcholu, z kterého může země již pouze sestoupit? Proč se vrcholový management high-tech sektoru bojí o jeho budoucnost?

Navzdory nedávným investicím Googlu a Facebooku v Izraeli se experti obávají, že snižující se počet absolventů IT oborů zapříčiní ztrátu vedoucí pozice Izraele na globálním poli high-tech technologií.Příčina k tomu je celkem zřejmá. Hnací silou sektoru jsou lidské zdroje. Objevuje se však bod, od kterého dochází k plynulému poklesu v množství IT absolventů, kteří mají znalosti softwarových developerů, nebo kvalifikaci v přidružených oblastech. V krátkodobém horizontu vede tato situace k růstu ceny práce v sektoru, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu znamená pravděpodobnou redukci nově vzniklých high-tech společností v Izraeli a k omezení nadnárodních vývojových center v zemi.Zajímáme-li se o příčiny stagnace růstu lidských zdrojů v sektoru, podívejme se na tři hlavní, které mohou být vysledovány z minulého vývoje na trhu práce.První důvod pro pokles IT absolventů vyplývá z faktu, že méně mladých lidí volí příslušné obory, protože jsou odrazováni náročnými studijními plány těchto oborů, který zahrnují pokročilou matematiku a náročné testy. Chyba je i na straně vysokých škol, které neinvestují adekvátní prostředky na marketing těchto náročnějších akademických kurzů, proto je počet přihlášených pod očekávání nastavených kvót. Úpadek v technickém vzdělání na univerzitní úrovni nenapomáhá v kultivaci generace absolventů, která by byla motivovaná a orientovaná k technologickému vzdělání.

Druhý důvod vychází z genderového rozdělení, které zapříčiňuje, že celá populace žen „bojkotuje“ IT a technologická studia na jakékoli úrovni. Mužská dominance je zcela zřejmá v mnoha high-tech a IT oblastech – k tomu dochází bez jakéhokoliv zřejmého důvodu. Mnoho izraelských asociací a organizací se snažilo iniciovat vyřešení problému ve vztahu k image, což nevedlo k tíženému výsledku. V praxi si jen velmi nízké procento ženské populace volí jakékoliv technické kurzy na vysokých školách.

Třetí důvod pramení ze selhání integrovat ultra-ortodoxní část populace do high-tech vzdělávacích programů. Podle ministra financí Yaira Lapida závisí budoucnost high-tech sektoru na zaměstnávání ultra-ortodoxní populace v sektoru. Paradoxně, od doby kdy převzal post ministra financí, počet vzdělaných high-tech odborníků z ultra-ortodoxní komunity klesal a rozpočet, který byl určen k propagaci těchto zaměstnání mezi ultra-ortodoxní komunitou byl snížen. Současně a trochu překvapivě je zde značná poptávka ze strany samotné ultra-ortodoxní populace o integraci do high-tech sektoru. Podle současného systému získává každý izraelský voják po opuštění armády příspěvek určený k profesnímu, nebo akademickému vzdělávání. Lidé z ultra-ortodoxní komunity, kteří neslouží v armádě, nemají nárok na tuto podporu. Navíc, ultra-ortodoxní muži musí při studiu dohánět znalostní deficit, který vznikl z důvodu odlišnosti ultra-ortodoxního vzdělávacího systému, což dále prodlužuje délku studia a zvyšuje náklady. Řešení je v tomto případě jednoduché a rychlé – uvolnit prostředky a dotovat vzdělání, tak aby se více členů ultra-ortodoxní menšiny mohlo zapojit do high-tech vzdělávacích programů.

Co by mělo být podniknuto k zajištění udržitelného růstu a rozkvětu high-tech sektoru v Izraeli v nadcházejících letech? Měly by být podniknuty kroky k tomu, aby studium technologických směrů nebylo vnímáno jen, jako doména mužů. Také je nutné podpořit více mladých lidí, žen a ultra-ortodoxních členů společnosti ke studiu technických oborů.

Články‎