Jak na financování nových podnikatelských plánů a projektů z grantů Evropské unie v České republice

תאריך פרסום: Feb 07, 2017 7:39:28 AM

Jak na financování nových podnikatelských plánů a projektů z grantů Evropské unie v České republice

Od roku 2006 se Česká republika dle kritérií stanovených Světovou bankou oficiálně řadí mezi plně rozvinuté tržní ekonomiky. Navzdory dlouhodobě výbornému stavu české ekonomiky, musí podnikatelé, kteří chtějí začít nová podnikání a start-upové projekty v České republice, často čelit složitým výzvám (administrativním, finančním a jiným). Tou nejzásadnější výzvou při začátku podnikání a start-upů v České republice je získání finančních zdrojů pro počáteční fázi jejich rozvoje.

II. Základní zdroje financování podnikatelských projektů v České republice

Sháníte financování svého nového podnikatelského projektu v České republice? Máte na výběr několik možností – od tradičních až po moderní způsoby financování start-upů:

Musíte zvážit, která z těchto možností bude vašim záměrům vyhovovat nejvíce. Ať už se rozhodnete využít kteroukoliv z nich, vyzbrojte se patřičnou dávkou trpělivosti. Budete ji potřebovat při přípravě kvalitního podnikatelského projektu, získání hlubokých znalostí v oblastech, kterých se projekt dotýká a samozřejmě také během zdlouhavého období celého procesu od podání žádosti nebo prezentace projektu po získání financování.

Tento článek se dále soustředí na možnosti získání financí z grantů a dotací Evropské unie.

III. Granty a dotace Evropské unie – jak fungují?

Regionální politika Evropské unie nazývaná Politika hospodářské a sociální soudržnosti (neboli zkráceně kohezní politika) je založená na ideji rozvoje ekonomicky slabších členských států s pomocí příspěvku od těch ekonomicky silnějších. Tímto způsobem se má zabezpečit zvýšení kvality života a blahobytu občanů ve všech členských zemích Evropské unie. I když region Evropy dlouhodobě patří mezi ekonomicky nejvyspělejší a nejbohatší regiony světa, i dnes existují značné rozdíly v úrovni vyspělosti jednotlivých regionů EU (např. Německá spolková republika a Rumunsko). Kohézní politika, a zejména pak pro oblast zemědělství, představuje jednu z nejdůležitějších agend Evropské unie, přičemž EU do ní alokuje více než jednu třetinu svého rozpočtu.

Dle směrnic a jiných právních aktů Evropské unie je cílem kohézní politiky EU:

Je zřejmé, že podnikatelské projekty, jejichž cíle jsou v souladu s uvedenými cíli kohézní politiky EU, mají vysoké šance pro získání financování z grantů EU.

Zájemci o evropské dotace v České republice mohou žádat o granty Evropské unie prostřednictvím dvou hlavních kanálů, a sice:

Komunitární programy Evropské unie

Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie (na rozdíl od programů financovaných ze strukturálních fondů, kde finanční zdroje přerozděluje stát). Náklady na vybrané projekty jsou obvykle hrazeny do výšky 40-75% (výjimečně i více). 

Struktura, obsah i cíle jednotlivých komunitárních programů se průběžně mění podle aktuálních priorit politiky EU. Evropská unie podporuje v období 2014-2020 projekty malých a středních podnikatelů zejména v následujících oblastech a programech:

Strukturální fondy Evropské unie

Strukturální fondy se zaměřují na řešení sociálních problémů a snižování ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony států EU.

Přehled strukturálních a investičních fondů EU:

V současnosti se v České republice implementují následovné dotační programy využívající prostředky ze strukturálních fondů EU:

Většina těchto programů funguje na principu retrospektivního financování. To znamená, že podnikatel – zájemce o finanční podporu z EU – musí pro svůj projekt nejdřív najít finanční zdroje z jiných prostředků (viz bod II). Finanční prostředky z grantů EU totiž obdrží podnikatel až po realizaci projektu na základě prokazatelně vynaložených nákladů.

Národním orgánem pro koordinaci čerpání finančních prostředků z EU v České republice bylo stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj.

IV. Evropské granty v roce 2017 a následujícím období

Dle informací z portálu investicniweb.cz mohou aktuálně zájemci o evropské dotace v České republice žádat o 70 % z celkové částky na programové období 2014-2020, která činí zhruba 648 miliard korun. V následujícím období získají specifickou podporu ze strukturálních fondů EU i české start-upy. Investice do českých start-upů podpoří peníze z Evropského investičního fondu (EIF). Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky na tyto účely vyčlenilo 40 milionů eur (přes miliardu Kč) z prostředků evropských strukturálních fondů, které dále doplní deset milionů eur (270 milionů Kč) od EIF a další peníze soukromých investorů. Na aktivitu EIF naváže ve druhé polovině roku připravovaný Národní inovační fond.V. Základní kroky pro získání grantů z fondů 

V. Základní kroky pro získání grantů z fondů Evropské unie

Proces získání finanční podpory z fondů EU zahrnuje následující:

Podrobnější informace o možnostech získání grantů z fondů Evropské unie naleznete na webu www.strukturalni-fondy.cz. Máte zájem o další praktické informace ohledně financování podnikání? Potřebujete pomoct se založením společnosti v České republice nebo s rozběhem podnikání v Izraeli? Neváhejte kontaktovat náš tým konzultantů s otázkou – rádi vám pomůžeme nebo vás usměrníme.