Jak se z národu start-upů stává národ neurotechnologií:

תאריך פרסום: May 02, 2016 12:50:30 PM

poznejte izraelské neuro-inovace

Již dlouho se odborná i laická veřejnost snaží přijít na kloub záhadě izraelského ekonomicko-technologického zázraku. Jak je možné, že tak malá země, co do počtu obyvatel i rozlohy, bez významnějších přírodních zdrojů a navíc obklopena nepřáteli dokázala vybudovat druhou nejinovativnější ekonomiku na světě? Právě díky jedinečnému podnikatelskému prostředí, které pomáhá efektivně transformovat začínající startupy do výnosných a konkurenceschopných společností, si Izrael vysloužil přezdívku „start up nation“. 

IT inovace, rozvoj nanotechnologií ale také výzkum lidského mozku se v Izraeli dlouhodobě těší podpoře jak ze strany investorů, tak ze strany veřejných agentur. Vyspělost těchto oblastí izraelské ekonomiky a výzkumu přirozeně otevírá Izraeli možnost stát se globálním lídrem inovací i v dalším perspektivním nově vznikajícím odvětví – odvětví neurotechnologií. V Izraeli tak doslova vzniká nový druh inovací, tzv. neuro-inovace (angl. „brainnovations“). Mezi neuro-inovace můžeme zařadit všechny technologické inovace, které vznikají jako důsledek aplikovaného výzkumu lidského mozku a mají dál sloužit komerčnímu využití.

Izraelský Brainnovations jako první mezinárodní akcelerátor “mozkových” start-upů.

Masivní podpoře neuro-inovací v Izraeli naplno otevřel cestu prezident Shimon Peres, který již v roce 2011 označil toto odvětví za klíčové jak pro další rozvoj Izraele, tak i pro budoucnost celého lidstva. Právě na základě této vize vznikla nezisková organizace Israel Brain Technologies (IBT), mezi jejíž hlavní činnosti patří:

Krátce po svém vzniku, v roce 2015, vytvořila organizace Israel Brain Technologies první izraelský akcelerátor, který se zaměřuje výlučně na podporu start-upů z oblasti neurotechnologií, s příznačným názvem Brainnovations. Cílem tohoto akcelerátoru je podporovat rozvoj inovací a projektů v oblasti aplikovaného výzkumu lidského mozku a nacházet způsoby jejich komerčního využití. Brainnovations je neziskovým akcelerátorem, což znamená, že celý akcelerační program je pro jeho účastníky bezplatný.

„Žijeme v jedinečných časech, kdy mohou být technologie využity tak jako nikdy předtím – jako nástroj v boji proti výzvám z oblasti neurologie – od Alzheimerovy choroby po neurologická traumata. Cílem Brainnovations je přivádět jedinečné brain-tech myšlenky k rozkvětu a pomáhat podnikatelům v průniku do oblasti medicíny,“ uvedl pro magazín ISRAEL21c Yael Fuchs, programový manažer Brainnovations.

Mezi start-upy, které podpořil Brainnovations v prvním kole akceleračního programu, patří nejrůznější vědecko-technologické projekty poskytující digitální a jiná řešení v boji proti Alzheimerové nemoci, depresi, mrtvici, nádorům a dalším neurodegenerativním nemocem. Zajímavým projektem je třeba start-up Recovr.io, jehož cílem je vyvinout inovativní rehabilitační proces pro lidi, kteří v minulosti utrpěli mozkové zranění, přičemž celý proces má probíhat ve virtuálním prostředí.

Jak vypadá akcelerační program v Brainnovations?

Tento tříměsíční program je určen vědcům, vynálezcům a podnikatelům s inovativními nápady z oblasti neurotechnologií v prvotním stádiu realizace. Může jít o jakýkoliv podnikatelský nápad s komerčním potenciálem pro konečného spotřebitele – od farmaceutických produktů až po technologická zařízení a mobilní aplikace.

Program zahrnuje pestrou škálu přednášek a workshopů, individuálních konzultací, mentoringu, představování start-upů potenciálním investorům a otevření přístupu k dalším perspektivním kontaktům z oblasti neurotechnologií. Přihlášky do druhého kola programu lze zasílat od května do června tohoto roku.

Další užitečné informace o projektu Brainnovations lze nalézt například tady:

V případě zájmu o další informace z oblasti neurotechnologií nebo zájmu o účast v programu kontaktujte naše informační centrum.