Společné zasedání vlád České republiky a Izraele v Praze v květnu 2012

תאריך פרסום: Oct 02, 2012 3:24:34 PM

Společné zasedání vlád České republiky a Izraele v Praze v květnu 2012

„Izrael nemá lepšího přítele v Evropě, než je Česká republika,“ řekl v květnu 2012 izraelský předseda vlády Benjamin Netanyahu svému českému protějšku Petru Nečasovi v Praze. Oba státníci se setkali při příležitosti výjimečného společného zasedání české a izraelské vlády potvrzující silné vazby, které mezi sebou tyto státy mají. Dvoudenní návštěva vyústila v podepsání řady mezivládních dohod týkajících se širokého spektra témat.

Setkání delegací

Kromě ministerského předsedy Benjamina Netanyuha, který se setkal s předsedou české vlády Petrem Nečasem, přijeli do Prahy rovněž izraelský ministr zahraničních věcí Avigdor Lieberman, ministr průmyslu a obchodu Šalom Simhon, ministr vědy a technologií profesor Daniel Herškovic, ministr sociálních věcí a komunikace Moše Kahlon, ministr dopravy Jisrael Kac, ministr bytové výstavby Ariel Attias a ministryně kultury a sportu Limor Livnatová. Všichni se setkali se svými ministerskými protějšky. Těmi byli český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, ministr školství profesor Petr Fiala, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, ministr dopravy Pavel Dobeš, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a ministryně kultury Alena Hanáková.

Ministři zahraničních věcí

Bilaterální schůzka obou ministrů zahraničí zahrnovala výměnu názorů o politické a ekonomické situaci v Evropě, na Blízkém Východě a stavu evropského politického diskurzu k tomuto dynamickému regionu. Ministr Lieberman pozval ministra Schwarzenberga k setkání s čtyřmi izraelskými laureáty Nobelovy ceny, kteří navštívili Prahu rovněž v květnu 2012. Setkání zakončili podpisem společné deklarace.

Ministři průmyslu

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba na bilaterální schůzce se svým izraelským protějškem prohlásil, že Česká republika má zájem o izraelské zkušenosti s využitím vědy pro komerční účely, stejně jako ve státní politice podpory malých a středních podnikatelů a začínajících společností (start-ups). „Z obou stran jsme připraveni podnikatelské záměry našich firem podpořit, přirozeně v rámci možností, které k tomu máme,“ dodal k tomu Kuba. Česko-izraelské obchodní vztahy rostou již od založení samostatné České republiky v roce 1993. Stát Izrael je nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky na Blízkém východě. Zaujímá 5. místo mezi největšími exportními partnery ze zemí mimo EU.

Ministři dopravy

Ministři dopravy Pevel Dobeš a Jisrael Kac podepsali protokol, který pozměňuje bilaterální dohodu o letecké dopravě z roku 1991. „Primárním cílem tohoto dokumentu je liberalizovat stávající rámec pro provoz pravidelných leteckých služeb mezi oběma státy,“ uvedl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš. Větší flexibilita a snadnější přístup na česko-izraelský dopravní trh – toto mají být hlavní cíle protokolu. Oba ministři se svezli jednou z pražských tramvají, konkrétně typem 15T ForCity, který je zvažován pro systém městské hromadné dopravy v Tel Avivu.

Ministři školství

Ministr školství Petr Fiala se setkal s izraelským ministrem vědy a technologií Danielem Herškovicem. Oba ministři probírali vzájemnou spolupráci ve vědě a výzkumu. Oba ocenili závěry Smíšené česko-izraelské komise pro vědeckou spolupráci, které se uskutečnilo v Jeruzalémě dne 23. února 2012, a v návaznosti na které byla v partnerských státech dne 16. května 2012 vyhlášena výzva k podávání návrhů společných česko-izraelských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2013-2015 rozvíjených v oblastech neurodegenerativních onemocnění a pokročilého programování. Vyjádřili rovněž potěšení z výstupů 3. zasedání Smíšené česko-izraelské komise pro program GESHER/MOST, které proběhlo v Praze dne 7. května 2012. Na závěr svého jednání ministři vyjádřili přesvědčení, že podpora společných česko-izraelských výzkumných projektů napomůže upevnit vztahy a prohloubit spolupráci mezi českou a izraelskou vědeckou komunitou a může být rovněž vhodným nástrojem pro podporu přípravy výzkumných projektů řešených na multilaterální úrovni.

Výjimečné vztahy obou států

Setkání demonstrovalo výjimečné vztahy mezi Českou republikou a Izraelem. Obě země vzájemně vyzývají své podniky, akademické pracovníky a soukromé osoby k zapojení do tohoto prosperujícího partnerství. Setkání, která podpořila spolupráci ve vědě a výzkumu nabývají čím dál většího významu v době, kdy česká vláda oznámila modifikaci své ekonomické politiky z tvrdých úsporných opatření na podporu pro-růstových elementů s důrazem na vědu, vzdělávání a technologie.

Historická souvislost mezi Prahou a židovským národem

Na konci oficiální návštěvy navštívil premiér Benjamin Netanjahu židovskou čtvrť Josefov v Praze. Spolu s izraelskými ministry vstoupil do Staronové synagogy a řekl modlitbu kadiš za svého otce, který zemřel několik týdnů před jeho návštěvou Prahy. Zaměstnanci velvyslanectví, kteří premiéra při této příležitosti doprovázeli, se nechali slyšet, že byl Netanjahu touto návštěvou velmi dojat.

Pro další články a informace - klikněte zde