Výsledky čtvrtého kola jednání vlád Státu Izrael a České republiky v Jeruzalémě (G2G – 2016)

תאריך פרסום: Jun 29, 2016 4:59:20 AM

Výsledky čtvrtého kola jednání vlád Státu Izrael a České republiky v Jeruzalémě (G2G – 2016) 

Jednání mezi vládami České republiky a Státu Izrael pokračovala čtvrtým kolem, které se konalo 22.května 2016 v Jeruzalémě. Oficiálním pořadatelem této události byl jak izraelský ministerský předseda Benjamin Netanyahu, tak i premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Toto setkání bylo dalším v sérii vzájemných jednání konaných střídavě v Izraeli a České republice každoročně již od roku 2012. Výstupem těch předešlých byly dohody týkající se vzájemné spolupráce v mnoha odvětvích: sociální a zdravotní péče, bezpečnost, věda a kultura. Česká republika byla jedním z prvních států, který s Izraelem navázal spolupráci na poli vědy. Je dokonce první zemí, která v rámci diplomatické mise v Izraeli jmenovala svého zástupce pro oblast kybernetické války. V posledních letech se Česká republika stala jedním z nejvýznamnějších evropských spojenců Izraele a je známá svou podporou, kterou Státu Izrael poskytuje na mnohých mezinárodních fórech.

Podle slov předsedy vlády České republiky mohou oba státy z takových dohod profitovat a navíc napomáhají vzájemnému sblížení. Jeho izraelský protějšek toto prohlášení potvrdil a podpořil výzvou k další spolupráci mezi zeměmi. Navíc vyzval českého premiéra k přispění do debaty týkající se mírového procesu mezi Izraelem a sousedními státy.

Jednání obou politiků předcházel izraelsko-český seminář pořádaný právě ministerskými předsedy a zároveň také vybranými zástupci průmyslu a obchodu obou zemí. Jak již bylo zmíněno, navázalo tak na řadu podobných setkání především mezi nejvyššími státními úředníky České republiky a izraelským prezidentem Rubi Rivlinem. Právě prezident Izraele hostil českého premiéra ve svém domě během celé jeho návštěvy „na oplátku“ za svůj pobyt v České republice v říjnu 2015. Nejen tato setkání ukazují, alespoň podle prezidenta Rivlina, skutečnou hloubku vzájemného vztahu obou zemí a umocňují potřebu ještě rozšířit oblasti možné spolupráce. Předseda české vlády Sobotka ve svém projevu následně zdůraznil důležitost společné historie, sdílených hodnot a již tradičního přátelství, které Izrael a Českou republiku spojuje.

Měsíc před státní návštěvou českého premiéra navštívil prezidenta Izraele v jeho rezidenci ministr zahraničních věcí České republiky. I on vyjádřil své přání dále rozvíjet spolupráci mezi zeměmi, především pak v oblastech dopravy a medicíny, a zájem podílet se na projektech souvisejících nejen s energetikou, budováním infrastruktury, další výstavbou a železnicí. Byl zmíněn i izraelský zdravotní systém a vzájemná spolupráce, nejen v oblasti vzdělávání, lékařů obou států.

Informační centrum - Conbiz