Základy nakupování nemovitosti v Izraeli

תאריך פרסום: Feb 16, 2015 7:58:24 AM

Základy nakupování nemovitosti v Izraeli

V Izraeli platí provizi jak kupující, tak prodávající svým příslušným makléřům. V Izraeli si realitní makléři obvykle účtují 2% z ceny nemovitosti. Kupující si může prvně vybrat realitního makléře, nebo sám vyhledávat nemovitosti a následně jednat s makléřem, který reprezentuje danou nemovitost. Ať zvolíte jakoukoliv cestu, vyjednávání budou probíhat s těmito makléři.

Požádejte svého realitního makléře o pomoc týkající se výběru lokality a typu nemovitosti, obsahu kupní ceny, délky kupního procesu, atd. Ujistěte se, co je zahrnuto v kupní ceně, protože nemovitosti v Izraeli jsou prodávány zcela vyklizené, není-li domluveno jinak. V okamžiku, kdy se obě strany dohodnou, celá záležitost je postoupena právníkům. Obvykle má kupující i prodávající vlastního právníka. Právníci provedou veškerý nezbytný průzkum k tomu, aby určili právní status nemovitosti, ujistili se, že veškeré úpravy na nemovitosti byly provedeny s řádnými oprávněními, atd. Samozřejmě, cena a všechny finanční záležitosti jsou zapracovány do smlouvy právníky.

Po podepsání kupní smlouvy, je nezbytné mít připraveny prostředky k zaplacení první platby, také právník a realitní makléř vystaví v tento okamžik účty za své služby. K tomu je nutné připočíst kupní daň, nicméně, na ní se vztahuje 50 denní lhůta pro zaplacení. Zaplacení daně je dobré koordinovat se svým právníkem.

Předtím, než Vám makléř ukáže nemovitost, budete vyzváni k podepsání „Žádosti o poskytnutí realitního servisu“. Tento formulář je vyžadován izraelským Realitním zákonem a stává se smlouvou, která opravňuje makléře k provizi. 

Ujistěte se, že je na smlouvě uvedena přesná adresa - zvláště pokud prohlížíte nemovitosti s více než jedním makléřem, nestane se Vám tak, že budete muset zaplatit dvě provize za jednu nemovitost.

Pro více informací o postupu při koupi nás kontaktujte.