Hledání práce v Izraeli

Hledání práce v Izraeli

Čas od času přijde v životě bod, ve kterém se rozhodnete změnit svůj život a vyzkoušet žít v cizí zemi. Může se vám také stát, že je váš partner pracovně vyslán do zahraničí a vy se s ním samozřejmě také přestěhujete a budete si v oné destinaci muset najít práci. V našem případě se jedná o Izrael. Je jednoduché si jako cizinec najít v Izraeli práci? Jde to vůbec? Jak postupovat?

Charakteristika izraelského trhu práce

V izraelských firmách je většinou velmi dlouhá pracovní doba a Izraelci jsou na ni zvyklí. Dalo by se říct, že je standardem ukončit pracovní den v sedm nebo osm hodin večer. Do práce se chodí většinou na osmou nebo na devátou. Atmosféra ve firmách je většinou mnohem méně formální než v České republice, jak mezi zaměstnanci samými, tak také mezi vedoucím a jeho podřízenými. Připisuje se to charakteru a celkovému naladění Izraelců, kteří jsou většinou velmi vstřícní a bezprostřední. Jejich bezprostřednost je někdy mylně vnímána jako drzost. Jedná se však o kulturní rozdíl, který je dobré vzít v úvahu. V zaměstnání je běžné, že podřízený zaměstnanec sdělí svému nadřízenému co si myslí a co by se mohlo změnit či co by se mohlo dělat jinak než se doposud ve firmě dělá. Izraelský šéf si svého podřízeného velmi rád vyslechne a jeho názory ho zajímají. Takové poznámky nebere jako drzost, ale jako nové podněty k práci a rozvoji firmy.

Prvním dnem v týdnu je na rozdíl od České republiky neděle. Hebrejský název pro neděli je „jom rišon“ to znamená „den první“. Názvy dnů pocházejí z Tóry, z první knihy Mojžíšovy, první kapitoly a prvních veršů, ve kterých se pojednává o stvoření světa. První den stvořil Hospodin, druhý den stvořil atd. Každý den má tedy své číslo, kromě dne sedmého, který se nazývá „šabat“. Je to den odpočinku. V judaismu začíná den večerem. To znamená, že šabat začíná se západem slunce v pátek večer a končí po západu slunce v sobotu večer. Někteří Izraelci mají v pátek volno a někteří pracují do dvanácti hodin nebo do jedné. Izraelci jsou velice pracovití, práce je pro ně velmi důležitá a nikdo se nepozastavuje nad tím, že musí pracovat šest dní v týdnu a často do velmi pozdních večerních hodin. Berou to jako samozřejmost. Jejich píle a pracovitost je vidět v mnoha oblastech – Izrael je navzdory všem problémům velmi vyspělým, bohatým a ekonomicky silným a stabilním státem.

V Izraeli je služba v armádě velmi důležitá. Muži nastupují povinnou vojenskou službu v osmnácti letech a na vojně musí být tři roky, ženy v armádě stráví dva roky. Mnozí zaměstnavatelé se při výběru zaměstnance zajímají o to, v jaké jednotce potenciální zaměstnanec sloužil, jaké hodnosti dosáhl. Může to být velmi důležité kritérium pro výběr dobrého zaměstnance. Vojáci z elitních jednotek často dostávají velmi dobré pozice ve firmách.

Většina mužů musí každý rok strávit jeden měsíc na „milujim“. Je to povinné vojenské cvičení. Mzdu za tento měsíc jim vyplácí stát. V případě války jsou povoláni muži do armády i na mnohem delší dobu. V době války dostávají tito vojáci od státu jejich pravidelnou mzdu a navíc bonus za službu armádě. Ženy jsou na pravidelná povinná vojenská cvičení povolávány mnohem méně, dalo by se říct, že výjimečně. Záleží to na hodnosti, pokud se jedná o důstojnici nebo ženu na vysoké pozici, vojenských cvičení se každoročně účastní. V případě, že je žena vdaná či má děti a přestože má vysokou hodnost, nemusí se „milujim“ účastnit.

Jak tedy začít hledat práci v Izraeli?

Jedním z největších portálů o pracovních příležitostech je: www.alljobs.co.il.

Další stránky pro hledání práce v Izraeli jsou tyto: www.manpower.co.il, www.jobmaster.co.il, www.yad2.co.il/Job/Main.php a www.drushim.co.il.

Velkou výhodou při hledání práce je znalost hebrejštiny, ale není to podmínkou. Naprostá většina Izraelců mluví anglicky a v Izraeli se nachází velmi mnoho nadnárodních firem, jejichž pracovním jazykem je angličtina. Pokud byste se chtěli před odjezdem do Izraele naučit hebrejsky, doporučujeme vám velmi kvalitní jazykovou školu Ulpan Praha. Ulpan poskytuje intenzivní výuku vedenou kvalifikovanými lektory nebo rodilými mluvčími. Seznámení se s hebrejštinou nebo alespoň hebrejskou abecedou je nejlepší začátek hledání si práce v Izraeli.

Jakmile jste se rozhodli, že v Izraeli pracovat chcete nebo jste si již práci našli, musíte požádat o pracovní vízum na Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. Bez pracovního víza nemůžete v Izraeli legálně pracovat.

Pokud jste v Izraeli práci již získali a bylo vám uděleno pracovní vízum, nezbývá než vám pogratulovat a popřát vám mnoho úspěchů a skvělých nových zážitků v Zemi zaslíbené!