Průzkumy trhu a studie proveditelnosti

Průzkumy trhu a studie proveditelnosti

Průzkum trhu a studie proveditelnosti jsou jedny z nejdůležitějších procesů před investicí do nového podnikání v zahraničí. Proto doporučujeme, aby toto byla první fáze při rozhodování o vstupu na český nebo izraelský trh. Na základě průzkumu trhu se dozvíte o místních klíčových faktorech v oblasti vašeho zájmu. Nechejte si průzkum trhu zpracovat profesionály, dokonale obeznámenými s místními podmínkami!

Průzkum trhu zaměřený na cílové zákazníky

Průzkum trhu se provádí s cílem získat důležité informace o místním trhu, týkající se specifické oblasti zájmu. To vám umožňí snížit rizika a nejistoty při vašich rozhodnutích. Průzkum trhu se provádí pomocí statistických metod, dotazníkových šetření, diskuzních kroužků, pozorování a rozhovorů. Na základě shromážděných údajů se provádí statistická a kvalitativní studie. Výstup průzkumu trhu se pro vás stane důležitým údajem, potřebným pro vaše rozhodnutí.

Průzkum trhu s cílem posoudit rentabilitu investice v hostitelské zemi

Průzkumy trhu jsou navrženy tak, aby shromáždily informace o cílové skupině a bylo dosaženo objektivního a co nejpřesnějšího rozhodnutí. Průzkumy trhu nabízené naší společností zkoumají charakteristiku cílového trhu, potenciální poptávku před otevřením nové firmy či nové pobočky, účinnost reklamy, komparativní výhody v porovnání s konkurenty, charakteristiku různých zákazníků, identifikaci příležitostí a hrozeb nových a existujících značek na trhu. Prostřednictvím průzkumů trhu se dozvídáme a lépe rozumíme současné situaci na trhu. Kromě toho je v případě potřeby možné provést průzkum, týkající se budoucnosti, kdy cílem studie je prozkoumat vztah mezi příčinou a důsledkem.

Test ekonomické životaschopnosti možnosti založení nového podniku na hostitelském trhu

Ekonomická životaschopnost je velmi důležitý parametr při rozhodování o založení nového podnikání, otevření nové pobočky anebo jakéhokoli jiného obchodního rozhodnutí, např. nákup nemovitosti s investičním cílem. Často je velmi obtížné adekvátně vyhodnotit situaci na cílovém trhu, protože mnohá rizika nejsou zjevná. Proto je velmi důležité, aby průzkum trhu prováděli profesionálové, kteří znají místní trh a místní poměry. Test ekonomické životaschopnosti zajistí, že konečné rozhodnutí bude přijato teprve po prozkoumání veškerých ekonomických ukazatelů, které budou oproštěny od subjektivních pocitů a záměrů podnikatele.

Test ekonomické životaschopnosti je prováděn našimi poradci, kteří zkoumají a shromažďují všechny potřebné údaje, týkající se odvětví, které je předmětem zájmu. Poté poradce provede studii, která simuluje podnikatelské činnosti v různých obdobích tak, že zákazník bude moci sledovat ekonomickou produktivitu podniku. Kromě toho bude počet obchodních operací vypočítán za účelem stanovení prahu rentability. Nakonec bude studie prezentována potenciálnímu investorovi tak, aby mu bylo umožněno získat jasnou představu o budoucích finančních operacích podniku.

Další příčina zkoumání hospodářské životaschopnosti je schopnost odhadnout reálný potenciál podniku. Například počet zaměstnanců, mzdy, ziskové marže, cash flow a další. Je důležité mít na paměti, že i po testu ekonomické životaschopnosti stále existují rizika při podnikání obecně a zejména v cizí zemi, ať už z důvodu neočekávaných výkyvů na trhu nebo z důvodu špatného hospodaření podniku.

V případě zájmu o tuto službu nás neváhejte kontaktovat.