Export z České republiky do Izraele

Export z České republiky do Izraele

Český trh má mnoho výhod. Kombinace relativně levné pracovní síly, technologií a efektivity práce představuje nízké náklady na výrobu. Česká republika je známá jako vývozce všech druhů dřeva, zbraní a střeliva, těžkého průmyslu železa a jiných kovů, jako je ocel, a vyváží také výrobky z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, sklářství a potravinářských výrobků. Tyto skutečnosti přitahují mnoho izraelských dovozců, kteří mají zájem na dovozu celé řady produktů z ČR do Izraele. Při spolupráci těchto dvou zemí však dochází k nedorozuměním zejména kvůli jazyku a odlišné kultuře. Právě pro tyto případy jsou vám služby firmy Conbiz k dispozici.

Jako česko-izraelská společnost máme své zastoupení v obou zemích a mnoho zkušeností s vývozem zboží z České republiky do Izraele a naopak. Naše služby zahrnují počáteční průzkum cílového trhu, vyhledání distributorů, zařízení veškeré logistiky spojené s vývozem nebo dovozem zboží, jednání s celníky, rejdaři, příslušnými ministerstvy či státními úřady, které vydávají certifikace potřebné na distribuci zboží v zahraničí.

Pro více informací o našich službách týkajících vývozu zboží z České republiky do Izraele nás neváhejte kontaktovat.